pktt - distributor pro ČR N A K U P U J T E   O N L I N E stavba-strecha.cz Klientská linka: 323 619 000   |     E-mail    |    Přidat k oblíbeným    |    Úvodní stránka
PURAFLEX
     P U R A F L E X
     kompletní produktová řada
      Nový koncept zabránění
      chemikáliím v průniku
      Testy chemické odolnosti,
      měření životnosti
      Klíčová vlastnost izolace -
      propustnost blížící se nule
      Zásadní technické výhody
      a důležité faktory
      Konformita s evropskými
      prováděcími normami EN
      Jednoduchá instalace
      obvyklými prostředky
      Přehled nejčastějších
      aplikací
      Vybrané ukázky
      referenčních staveb
      Software pro navrhování -
      užitečný pracovní nástroj
TESTY CHEMICKÉ ODOLNOSTI, MĚŘENÍ ŽIVOTNOSTI

Podstata zkoušek chemické odolnosti
 

Pro správné posouzení vhodnosti použití konkrétní membrány v daném projektu je důležité rozlišovat mezi její chemickou odolností na straně jedné a její schopností zabránit průsaku kontaminované látky na straně druhé. Aby mohly být výsledky zkoušek a prohlášení výrobců patřičně interpretovány, je nezbytné se dobře orientovat ve zkušebních metodách.

 

Testy chemické odolnosti poskytují určité měřítko základní trvanlivosti daných materiálů, jinými slovy přehled o tom, jak jsou geomembrány schopny odolávat napadení konkrétní chemickou látkou a k jakým změnám fyzikálních vlastností u nich po napadení dochází. Ačkoliv tyto zkoušky zatím neříkají nic o schopnosti geomembrány zabránit průsaku dané chemické látky, mohou v prvním kole dobře posloužit k eliminaci naprosto nevhodných materiálů.

Ponorné testy - Accelerated Life Testing
 

Jsou základní metodou zkoušení chemické odolnosti materiálů, jež jsou při nich v porovnání s reálným zatížením vystaveny vyšším teplotám a koncentracím dané chemické látky.

 

Pro zkoušky dle EN 14414, EN 14415, EPA 9090 či ASTM D5747 se stala základem ponorná zkouška dle ASTM D5322. Obvykle se provádí při 100 % koncentraci chemické látky a vzorek se udržuje při zvýšené teplotě 50°C po dobu 56 dní. Platí, že chemická reaktivita se při každém zvýšení teploty o 10°C zdvojnásobí, proto testování při 50°C navozuje asi osminásobně vyšší zatížení v porovnání s obvyklou teplotou 20°C.

 

Po vyjmutí vzorku se změří jeho hmotnost, objem a pevnost v tahu, které jsou porovnány s kontrolním vzorkem. Případný rozsah změn svědčí o míře chemického napadení či chemické odolnosti. Zbytková pevnost v tahu a prodloužení musí dosahovat alespoň 75 % původních hodnot.

 

Minimálním předpokladem dlouhodobé životnosti materiálu je, že vzorek vyhoví EN 14414 Metoda A (kyseliny) a Metoda C (uhlovodíky).

PURAFLEX - výsledky testů chemické odolnosti
 

Geomembrána PURAFLEX byla testována dle EN nezávislými akreditovanými laboratořemi s následujícími výsledky:

    

Zkouška dle

Chemická látka

Výsledek

    

EN 14414 A

Kyseliny (acids)

vyhovuje

    

EN 14414 B

Zásady (alkalis)

vyhovuje

    

EN 14414 C

Uhlovodíky (hydrocarbons)

vyhovuje

    

EN 14414 D

Výluhy (leachates)

vyhovuje

    

EN 14415 A

Horká voda (hot water)

vyhovuje

    

EN 14415 B

Zásadité roztoky (hydroxid calcium)

vyhovuje

    

EN 14415 C

Organické alkoholy

vyhovuje


Puraflex geomembrane

Puraflex geomembrane

>> Stáhněte si <<Chemická odolnost různých materiálů
  Copyright © 2015
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE
Grafika a programování Licker Impressum pktt  

PURAFLEX, kompozitní geomembrána, protichemická izolace, bariéra, hydroizolační fólie, hydroizolace, ochrana, životní prostředí, znečištění, toxické látky, ropné látky, ropné produkty, PHM, pohonné hmoty, uhlovodíky, benzín, nafta, diesel, olej, topný olej, kyselina, asfalt, bitumen, chemikálie, radon, pitná voda, geomembrane, PENEFOL, Lithoplast, Fatrafol, Ekofol, Plastika, Naue, Carbofol, Juta, Junifol, Vaeplan, Sika, Sikkaton, Sikafloor, Siplast, Vedaflor, Plastiflex, Vedag, Firestone, ELBEsecur, Maxurethan, TopPur, Colormix, Techfloor, Mirelon, Ultra Tech, XR-5, DuPont, GSE, Gundle, Solmax, Nilex, Enviroflex, Isoflex, Enviro Liner, Hazgard, Layfield, Coletanche, Carpi, MacLine, Atarfil, Agru, Aquamaster, Sotrafa PK-LIner, Nicotarp, Nicoflex, Ten Cate Nicolon, Tefond, RKW Wepelen, SaltGuard Ultra, Visqueen, Terrafix, Huifeng, Huikwang, PolyFlex, Deep Root, Schwartz Kristoffel, Attane, Dow, Tuflex, PVC, HDPE, EPDM, LLDPE, BUTYL, PUR, asfaltový pás, P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, operné, zdi, steny, operná, zeď, stěna, vyztužené, zemní, konstrukce, teleso, gabion, kb blok, geomríže, geotextilie, E'grid, PK-Grid, PKTT