pktt - distributor pro ČR N A K U P U J T E   O N L I N E stavba-strecha.cz Klientská linka: 323 619 000   |     E-mail    |    Přidat k oblíbeným    |    Úvodní stránka
PURAFLEX
     P U R A F L E X
     kompletní produktová řada
      Nový koncept zabránění
      chemikáliím v průniku
      Testy chemické odolnosti,
      měření životnosti
      Klíčová vlastnost izolace -
      propustnost blížící se nule
      Zásadní technické výhody
      a důležité faktory
      Konformita s evropskými
      prováděcími normami EN
      Jednoduchá instalace
      obvyklými prostředky
      Přehled nejčastějších
      aplikací
      Vybrané ukázky
      referenčních staveb
      Software pro navrhování -
      užitečný pracovní nástroj
IMPRESSUM


Základní údaje

Výrobce geomembrány PURAFLEX
International Textiles & Plastics, Ltd. (zkratka ITP)
Stillington Road, Easingwold, York YO61 3FA, United Kingdom
tel.: +44 1347 825200, fax: +44 1347 825222, e-mail: info@itpltd.com

Distributor pro ČR
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, spol. s r. o. (zkratka pktt)
Všechromy 49, 251 63 pošta Strančice, Česká republika
IČ: 64577511, DIČ: CZ64577511
tel./fax: +420 – 323 619 000, e-mail: info@pktt.cz

Společnost pktt byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského obchodní soudu v Praze dne 1.12.1995 v oddílu C číslo 41549 a je vlastníkem těchto stránek.

Autorská práva, obchodní známky a ochrana
Grafika, programování a copyright 2015© pktt, resp. ITP. Všechna práva vyhrazena.
Veškeré texty, grafiky, multimédia a uspořádání jsou chráněny autorským právem a zákony na ochranu duševního vlastnictví. Jejich další využití vyžaduje výslovný souhlas společností pktt či ITP.

Odpovědnost za obsah
Veškeré zveřejnené informace byly sestaveny s velkou péčí a pokud není jinak uvedeno, jsou platné k okamžiku zveřejnění. Společnost pktt si vyhrazuje právo jejich aktualizace či stažení bez předchozího upozornění. Ačkoliv bylo sestavení obsahu těchto stránek vedeno snahou poskytnout uživatelům v dobré víře co nejlepší znalosti o daném oboru, přesto je třeba brát tento obsah pouze jako informativní, nezakládající vznik jakýchkoliv práv či nároků vůči společnostem pktt, ITP či jejich představitelům.
Společnost pktt je zodpovědná pouze za vlastní zveřejněný obsah stránek, nikoliv však za obsah stránek zveřejněný jinými poskytovateli na základě odkazů k jejich externím webovým stránkám. Společnost pktt není povinna kontrolovat obsah těchto externích stránek, pouze pokud je příslušnými orgány upozorněna na jeho trestnost či nezákonnost, je povinna tento odkaz ze svých stránek odstranit.

Webshop
Veškeré zveřejněné nabídky zboží nebo reklamních a sběratelských materiálů jsou čistě informativní a nezakládají povinnost společnosti pktt tyto předměty dodat. Tato povinnost může vzniknout jen na základě písemné objednávky učiněné potenciálním kupujícím a následným potvrzením této objednávky ze strany společnosti pktt spolu se stanovením dalších podmínek obchodu, jako jsou zejména dodací lhůta, zpusob přepravy zboží, platební podmínky a další.

Ochrana osobních údajů
Ochrana soukromí uživatelů při zpracování jejich osobních údajů je pro společnost pktt důležitá. Pokud uživatel navštíví její webové stránky, webový server automaticky zaznamená IP adresu jeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, z níž na tyto stránky přistoupil, stránky, které zde navštívíl a také datum a délku návštěvy. Tyto informace jsou nezbytné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru.
Pokud bude společnost pktt kontaktována prostřednictvím webových stránek, budou uživatelovy údaje použity výhradně ke zpracování jeho požadavku, pro vnitřní hodnocení a uloženy jako součást zálohování serveru. Tyto údaje jsou společností pktt považovány za přísně důvěrné. K jejich prozrazení třetím stranám pro marketingové účely proto nedochází.

ZPĚT

  Copyright © 2015
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE
Grafika a programování Licker Impressum pktt  

PURAFLEX, kompozitní geomembrána, protichemická izolace, bariéra, hydroizolační fólie, hydroizolace, ochrana, životní prostředí, znečištění, toxické látky, ropné látky, ropné produkty, PHM, pohonné hmoty, uhlovodíky, benzín, nafta, diesel, olej, topný olej, kyselina, asfalt, bitumen, chemikálie, radon, pitná voda, geomembrane, PENEFOL, Lithoplast, Fatrafol, Ekofol, Plastika, Naue, Carbofol, Juta, Junifol, Vaeplan, Sika, Sikkaton, Sikafloor, Siplast, Vedaflor, Plastiflex, Vedag, Firestone, ELBEsecur, Maxurethan, TopPur, Colormix, Techfloor, Mirelon, Ultra Tech, XR-5, DuPont, GSE, Gundle, Solmax, Nilex, Enviroflex, Isoflex, Enviro Liner, Hazgard, Layfield, Coletanche, Carpi, MacLine, Atarfil, Agru, Aquamaster, Sotrafa PK-LIner, Nicotarp, Nicoflex, Ten Cate Nicolon, Tefond, RKW Wepelen, SaltGuard Ultra, Visqueen, Terrafix, Huifeng, Huikwang, PolyFlex, Deep Root, Schwartz Kristoffel, Attane, Dow, Tuflex, PVC, HDPE, EPDM, LLDPE, BUTYL, PUR, asfaltový pás, P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, operné, zdi, steny, operná, zeď, stěna, vyztužené, zemní, konstrukce, teleso, gabion, kb blok, geomríže, geotextilie, E'grid, PK-Grid, PKTT