pktt - distributor pro ČR N A K U P U J T E   O N L I N E stavba-strecha.cz Klientská linka: 323 619 000   |     E-mail    |    Přidat k oblíbeným    |    Úvodní stránka
PURAFLEX
     P U R A F L E X
     kompletní produktová řada
      Nový koncept zabránění
      chemikáliím v průniku
      Testy chemické odolnosti,
      měření životnosti
      Klíčová vlastnost izolace -
      propustnost blížící se nule
      Zásadní technické výhody
      a důležité faktory
      Konformita s evropskými
      prováděcími normami EN
      Jednoduchá instalace
      obvyklými prostředky
      Přehled nejčastějších
      aplikací
      Vybrané ukázky
      referenčních staveb
      Software pro navrhování -
      užitečný pracovní nástroj
JEDNODUCHÁ INSTALACE OBVYKLÝMI PROSTŘEDKY


Z hlediska pokládky je PURAFLEX materiálem, s nímž je při prováděných činnostech snadná a bezpečná manipulace. Spojování jednotlivých pásů se provádí obvyklými konvenčními prostředky horkovzdušného svařování.

Rychlost, efektivita, podpora
 

rychlost svařování až 4 m/min umožňuje montážní firmě provést pokládku geomembrány s velkou efektivitou

 

podrobný instalační manuál obsahuje informace o přípravě staveniště, svařovacích podmínkách a doporučeních, kontrole kvality, zkouškách svarů, provádění oprav a podobně

 

zpracované výkresy obsahují nejrůznější praktické detaily, jako např. způsoby napojování na betonové i jiné konstrukce, utěsňování prostupů potrubí, přírub či drenáží anebo příklady izolování základů staveb na kontaminovaném území

Odborné montážní firmy
 

z důvodu dosažení a zajištění maximální kvality prováděných prací a tím i zamýšleného efektu navrhované konstrukce je důležité, aby instalaci geomembrány prováděla odborná montážní firma

 

proto doporučujeme, aby vybraná montážní firma byla způsobilá k provádění prací dle EN 13067: Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů

  Puraflex geomembrane

Puraflex Approved Installer je označení, které udělujeme pouze těm odborným montážním firmám, jež splňují výše uvedenou podmínku a mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti pokládky geomembrán a protiplynových bariér


Puraflex geomembrane

Puraflex geomembrane

>> Stáhněte si <<Chemická odolnost dle typu materiálu
  Copyright © 2015
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE
Grafika a programování Licker Impressum pktt  

PURAFLEX, kompozitní geomembrána, protichemická izolace, bariéra, hydroizolační fólie, hydroizolace, ochrana, životní prostředí, znečištění, toxické látky, ropné látky, ropné produkty, PHM, pohonné hmoty, uhlovodíky, benzín, nafta, diesel, olej, topný olej, kyselina, asfalt, bitumen, chemikálie, radon, pitná voda, geomembrane, PENEFOL, Lithoplast, Fatrafol, Ekofol, Plastika, Naue, Carbofol, Juta, Junifol, Vaeplan, Sika, Sikkaton, Sikafloor, Siplast, Vedaflor, Plastiflex, Vedag, Firestone, ELBEsecur, Maxurethan, TopPur, Colormix, Techfloor, Mirelon, Ultra Tech, XR-5, DuPont, GSE, Gundle, Solmax, Nilex, Enviroflex, Isoflex, Enviro Liner, Hazgard, Layfield, Coletanche, Carpi, MacLine, Atarfil, Agru, Aquamaster, Sotrafa PK-LIner, Nicotarp, Nicoflex, Ten Cate Nicolon, Tefond, RKW Wepelen, SaltGuard Ultra, Visqueen, Terrafix, Huifeng, Huikwang, PolyFlex, Deep Root, Schwartz Kristoffel, Attane, Dow, Tuflex, PVC, HDPE, EPDM, LLDPE, BUTYL, PUR, asfaltový pás, P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, operné, zdi, steny, operná, zeď, stěna, vyztužené, zemní, konstrukce, teleso, gabion, kb blok, geomríže, geotextilie, E'grid, PK-Grid, PKTT