pktt - distributor pro ČR N A K U P U J T E   O N L I N E stavba-strecha.cz Klientská linka: 323 619 000   |     E-mail    |    Přidat k oblíbeným    |    Úvodní stránka
PURAFLEX
     P U R A F L E X
     kompletní produktová řada
      Nový koncept zabránění
      chemikáliím v průniku
      Testy chemické odolnosti,
      měření životnosti
      Klíčová vlastnost izolace -
      propustnost blížící se nule
      Zásadní technické výhody
      a důležité faktory
      Konformita s evropskými
      prováděcími normami EN
      Jednoduchá instalace
      obvyklými prostředky
      Přehled nejčastějších
      aplikací
      Vybrané ukázky
      referenčních staveb
      Software pro navrhování -
      užitečný pracovní nástroj
KONFORMITA S EVROPSKÝMI PROVÁDĚCÍMI NORMAMI

Geomembrána PURAFLEX splňuje podmínky základních EN
 

EN 14414

Geosyntetika - Výběrová metoda zkoušení pro zjišťování chemické odolnosti pro aplikaci na skládkách

 

EN 14415

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti vyluhování

 

EN 13361

Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované
pro použití při stavbě nádrží a hrází

 

EN 13362

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované
pro použití při stavbě kanálů

 

EN 13491

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované
pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb

 

EN 13492

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované
pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží

 

EN 13493

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované
pro použití při stavbě míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů

 

EN 13967

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

Geomembrána PURAFLEX je vyráběna v systému řízení kvality ISO 9001, označována značkou CE a výrobce pro ni také vydal Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance).


Puraflex geomembrane

>> Stáhněte si <<Certifikát ISO 9001
  Copyright © 2015
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE
Grafika a programování Licker Impressum pktt  

PURAFLEX, kompozitní geomembrána, protichemická izolace, bariéra, hydroizolační fólie, hydroizolace, ochrana, životní prostředí, znečištění, toxické látky, ropné látky, ropné produkty, PHM, pohonné hmoty, uhlovodíky, benzín, nafta, diesel, olej, topný olej, kyselina, asfalt, bitumen, chemikálie, radon, pitná voda, geomembrane, PENEFOL, Lithoplast, Fatrafol, Ekofol, Plastika, Naue, Carbofol, Juta, Junifol, Vaeplan, Sika, Sikkaton, Sikafloor, Siplast, Vedaflor, Plastiflex, Vedag, Firestone, ELBEsecur, Maxurethan, TopPur, Colormix, Techfloor, Mirelon, Ultra Tech, XR-5, DuPont, GSE, Gundle, Solmax, Nilex, Enviroflex, Isoflex, Enviro Liner, Hazgard, Layfield, Coletanche, Carpi, MacLine, Atarfil, Agru, Aquamaster, Sotrafa PK-LIner, Nicotarp, Nicoflex, Ten Cate Nicolon, Tefond, RKW Wepelen, SaltGuard Ultra, Visqueen, Terrafix, Huifeng, Huikwang, PolyFlex, Deep Root, Schwartz Kristoffel, Attane, Dow, Tuflex, PVC, HDPE, EPDM, LLDPE, BUTYL, PUR, asfaltový pás, P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, operné, zdi, steny, operná, zeď, stěna, vyztužené, zemní, konstrukce, teleso, gabion, kb blok, geomríže, geotextilie, E'grid, PK-Grid, PKTT