pktt - distributor pro ČR N A K U P U J T E   O N L I N E stavba-strecha.cz Klientská linka: 323 619 000   |     E-mail    |    Přidat k oblíbeným    |    Úvodní stránka
PURAFLEX
     P U R A F L E X
     kompletní produktová řada
      Nový koncept zabránění
      chemikáliím v průniku
      Testy chemické odolnosti,
      měření životnosti
      Klíčová vlastnost izolace -
      propustnost blížící se nule
      Zásadní technické výhody
      a důležité faktory
      Konformita s evropskými
      prováděcími normami EN
      Jednoduchá instalace
      obvyklými prostředky
      Přehled nejčastějších
      aplikací
      Vybrané ukázky
      referenčních staveb
      Software pro navrhování -
      užitečný pracovní nástroj
KLÍČOVÁ VLASTNOST IZOLACE - PROPUSTNOST BLÍŽÍCÍ SE NULE

Účinnost geomembrány jako izolace
 

Při známém složení a koncentraci toxických látek v zemině je stěžejní otázkou: jaká bude dlouhodobě účinnost navrhované izolace, zamezí dostatečně průchodu toxických látek na stranu "čisté" zeminy?

 

Propouštění je přirozený proces, který se týká všech izolací a dochází k němu na bázi tzv. molekulární difuze. Pokud mají molekuly izolace stejnou polaritu jako molekuly chemikálie, izolace do sebe postupně vstřebává molekuly chemikálie až dokud nedojde k jejímu nasycení. Poté se molekuly chemikálie začnou vcelku nerušeně uvolňovat do prostředí za izolací.

Rozdílná polarita chemikálie a geomembrány
 

Podobně jako se přitahují a odpuzují magnety, na molekulární úrovni dochází (anebo ne) k difuzi molekul chemikálie do membrány.

 

Kompozitní membrána PURAFLEX, složená z několika vrstev odolných polymerů o kladné či záporné polaritě, dokáže díky tomuto principu "odpuzovat" molekuly chemikálie od svého povrchu a tak s maximální možnou účinností bránit chemikálii v jejím prostupu.

Důležitá data pro hodnocení rizika ekologické újmy
 

Analýza složení zeminy podává obvykle informaci o koncentraci asi 60 typů různých uhlovodíkú a dalších toxických chemikálií. Tato data následně slouží k vypracování hodnocení rizika ekologické újmy a zejména pak k přijetí opatření nezbytných k eliminaci takového rizika.

 

Aby tato opatření mohla být opravdu účinná, je důležité mít k dispozici relevantní a přesná data o propustnosti navrhované geomembrány ve vztahu k daným chemickým látkám.

Dva typy zkoušek propustnosti
 

ISO 6179:2010 - Pryž a termoplastické elastomery, pryžové fólie a textilie povrstvené pryží - zjišťování propustnosti těkavých kapalin, tzv. gravimetrická metoda, je zastaralá a nepřesná zkouška neboť umožňuje změřit pouze materiály s rychlostí propustnosti chemikálie vyšší než 100 mg/m2/hod. To znamená při přepočtu hodnoty vyšší než 2,4 g/m2/den či 0,876 kg/m2/rok. Je zřejmé, že membrána takových parametrů by určitě neměla sloužit jako protichemická bariéra.

 

ISO 15105-2:2003 - Plasty, film a fólie - zjišťování rychlosti prostupu plynů, tzv metoda isobarická, poskytuje na základě hmotnostní spektroskopie vysoce přesná data, která mohou být bezpečně využívána při návrhování opatření pro minimalizaci ekologických rizik.

 

Propustnost kompozitní geomembrány PURAFLEX je proto testována dle normy ISO 15105-2. Projekčním a konzultačním kancelářím jsou k dispozici výsledky zkoušek více než 200 nejagresivnějších uhlovodíků a dalších chemických látek jako nezbytný předpoklad pro kvalifikované poradenství v oblasti ochrany životního prostředí.


Puraflex geomembrane

Puraflex geomembrane

Puraflex geomembrane

>> Stáhněte si <<Porovnání propustnosti mezi HDPE a PURAFLEX


  Copyright © 2015
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE
Grafika a programování Licker Impressum pktt  

PURAFLEX, kompozitní geomembrána, protichemická izolace, bariéra, hydroizolační fólie, hydroizolace, ochrana, životní prostředí, znečištění, toxické látky, ropné látky, ropné produkty, PHM, pohonné hmoty, uhlovodíky, benzín, nafta, diesel, olej, topný olej, kyselina, asfalt, bitumen, chemikálie, radon, pitná voda, geomembrane, PENEFOL, Lithoplast, Fatrafol, Ekofol, Plastika, Naue, Carbofol, Juta, Junifol, Vaeplan, Sika, Sikkaton, Sikafloor, Siplast, Vedaflor, Plastiflex, Vedag, Firestone, ELBEsecur, Maxurethan, TopPur, Colormix, Techfloor, Mirelon, Ultra Tech, XR-5, DuPont, GSE, Gundle, Solmax, Nilex, Enviroflex, Isoflex, Enviro Liner, Hazgard, Layfield, Coletanche, Carpi, MacLine, Atarfil, Agru, Aquamaster, Sotrafa PK-LIner, Nicotarp, Nicoflex, Ten Cate Nicolon, Tefond, RKW Wepelen, SaltGuard Ultra, Visqueen, Terrafix, Huifeng, Huikwang, PolyFlex, Deep Root, Schwartz Kristoffel, Attane, Dow, Tuflex, PVC, HDPE, EPDM, LLDPE, BUTYL, PUR, asfaltový pás, P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, operné, zdi, steny, operná, zeď, stěna, vyztužené, zemní, konstrukce, teleso, gabion, kb blok, geomríže, geotextilie, E'grid, PK-Grid, PKTT