pktt - distributor pro ČR N A K U P U J T E   O N L I N E stavba-strecha.cz Klientská linka: 323 619 000   |     E-mail    |    Přidat k oblíbeným    |    Úvodní stránka
PURAFLEX
     P U R A F L E X
     kompletní produktová řada
      Nový koncept zabránění
      chemikáliím v průniku
      Testy chemické odolnosti,
      měření životnosti
      Klíčová vlastnost izolace -
      propustnost blížící se nule
      Zásadní technické výhody
      a důležité faktory
      Konformita s evropskými
      prováděcími normami EN
      Jednoduchá instalace
      obvyklými prostředky
      Přehled nejčastějších
      aplikací
      Vybrané ukázky
      referenčních staveb
      Software pro navrhování -
      užitečný pracovní nástroj
VYBRANÉ UKÁZKY REFERENČNÍCH STAVEB

DÁLNIČNÍ NÁSEP, GLASGOW / UK
Projekt
 

Dálniční násep, London Road, Glasgow / UK

 

Přeložka komunikace na městském úseku dálnice, kde bylo třeba v exponované oblasti nahradit chybějící zeminu.

Způsob použití
 

Ochranné překrytí a separace bloků z tvrzeného polystyrénu (EPS). Ty jsou v konstrukci zemního tělesa využívány obvykle ke zlepšení jeho stability, redukci sedání a také k tlumení přenosu vibrací a hluku.

Požadavek projektu
 

Celistvost a tedy i vlastnosti a funkce bloků z EPS v zemním tělese by mohly být ohroženy průsakem ropných látek z pozemní komunikace v koruně násypu. Proto se k jejich ochraně používají izolační geomembrány.

 

Bylo zvažováno použití tradiční HDPE fólie, avšak uhlovodíky mají při dlouhodobém působení silný degradační vliv na propustnost monolitických geomembrán.

Řešení
 

Po porovnání parametrů propustnosti různých typů membrán ve vztahu k ropným látkám byla jako nejúčinnější řešení ochrany EPS bloků zvolena kompozitní geomembrána PURAFLEX se svařenými švy.

 
ZPĚT


Puraflex geomembrane

>> Stáhněte si <<Referenční stavby - United Kingdom
  Copyright © 2015
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE
Grafika a programování Licker Impressum pktt  

PURAFLEX, kompozitní geomembrána, protichemická izolace, bariéra, hydroizolační fólie, hydroizolace, ochrana, životní prostředí, znečištění, toxické látky, ropné látky, ropné produkty, PHM, pohonné hmoty, uhlovodíky, benzín, nafta, diesel, olej, topný olej, kyselina, asfalt, bitumen, chemikálie, radon, pitná voda, geomembrane, PENEFOL, Lithoplast, Fatrafol, Ekofol, Plastika, Naue, Carbofol, Juta, Junifol, Vaeplan, Sika, Sikkaton, Sikafloor, Siplast, Vedaflor, Plastiflex, Vedag, Firestone, ELBEsecur, Maxurethan, TopPur, Colormix, Techfloor, Mirelon, Ultra Tech, XR-5, DuPont, GSE, Gundle, Solmax, Nilex, Enviroflex, Isoflex, Enviro Liner, Hazgard, Layfield, Coletanche, Carpi, MacLine, Atarfil, Agru, Aquamaster, Sotrafa PK-LIner, Nicotarp, Nicoflex, Ten Cate Nicolon, Tefond, RKW Wepelen, SaltGuard Ultra, Visqueen, Terrafix, Huifeng, Huikwang, PolyFlex, Deep Root, Schwartz Kristoffel, Attane, Dow, Tuflex, PVC, HDPE, EPDM, LLDPE, BUTYL, PUR, asfaltový pás, P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, operné, zdi, steny, operná, zeď, stěna, vyztužené, zemní, konstrukce, teleso, gabion, kb blok, geomríže, geotextilie, E'grid, PK-Grid, PKTT