pktt - distributor pro ČR N A K U P U J T E   O N L I N E stavba-strecha.cz Klientská linka: 323 619 000   |     E-mail    |    Přidat k oblíbeným    |    Úvodní stránka
PURAFLEX
     P U R A F L E X
     kompletní produktová řada
      Nový koncept zabránění
      chemikáliím v průniku
      Testy chemické odolnosti,
      měření životnosti
      Klíčová vlastnost izolace -
      propustnost blížící se nule
      Zásadní technické výhody
      a důležité faktory
      Konformita s evropskými
      prováděcími normami EN
      Jednoduchá instalace
      obvyklými prostředky
      Přehled nejčastějších
      aplikací
      Vybrané ukázky
      referenčních staveb
      Software pro navrhování -
      užitečný pracovní nástroj
VYBRANÉ UKÁZKY REFERENČNÍCH STAVEB

NEJVĚTŠÍ EVROPSKÉ LOGISTICKÉ CENTRUM, LONDON / UK
Projekt
 

DP World London Gateway Distribution Center, London / UK

 

Projekt v hodnotě 1,5 miliardy liber se postupně během 10-15 let rozvine v největší evropské skladovací a distribuční centrum o rozloze 84 ha a ročním provozem 3,5 miliónu kontejnerů.

Způsob použití
 

Ochranné překrytí a separace bloků z tvrzeného polystyrénu (EPS). Bloky jsou kvůli své pevnosti, odolnosti a nízké hmotnosti stále oblíbenější stavební hmotou v konstrukcích inženýrských staveb jako jsou mosty, zemní tělesa komunikací či parkoviště.

 

Protože u těchto projektů však hrozí únik ropných látek (uhlovodíků) s následným vlivem na vlastnosti polystyrénových bloků, je nezbytné pomocí vhodné izolace tomuto kontaktu zabránit.

Požadavek projektu
 

Zvolit ochrannou geomembránu, která by v dlouhodobém horizontu zabránila průsaku ropných látek do konstrukce z EPS bloků a zajistila tak bezpečnost a stabilitu zbudovaných objektů v náročném kontejnerovém provozu.

Řešení
 

Jako nejúčinnější řešení ochrany EPS bloků byla vybrána kompozitní geomembrána PURAFLEX s vysokou účinností zamezení průsaku uhlovodíků z případných úniků ropných látek do konstrukce.

 
ZPĚT


Puraflex geomembrane

>> Stáhněte si <<Referenční stavby - United Kingdom
  Copyright © 2015
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE
Grafika a programování Licker Impressum pktt  

PURAFLEX, kompozitní geomembrána, protichemická izolace, bariéra, hydroizolační fólie, hydroizolace, ochrana, životní prostředí, znečištění, toxické látky, ropné látky, ropné produkty, PHM, pohonné hmoty, uhlovodíky, benzín, nafta, diesel, olej, topný olej, kyselina, asfalt, bitumen, chemikálie, radon, pitná voda, geomembrane, PENEFOL, Lithoplast, Fatrafol, Ekofol, Plastika, Naue, Carbofol, Juta, Junifol, Vaeplan, Sika, Sikkaton, Sikafloor, Siplast, Vedaflor, Plastiflex, Vedag, Firestone, ELBEsecur, Maxurethan, TopPur, Colormix, Techfloor, Mirelon, Ultra Tech, XR-5, DuPont, GSE, Gundle, Solmax, Nilex, Enviroflex, Isoflex, Enviro Liner, Hazgard, Layfield, Coletanche, Carpi, MacLine, Atarfil, Agru, Aquamaster, Sotrafa PK-LIner, Nicotarp, Nicoflex, Ten Cate Nicolon, Tefond, RKW Wepelen, SaltGuard Ultra, Visqueen, Terrafix, Huifeng, Huikwang, PolyFlex, Deep Root, Schwartz Kristoffel, Attane, Dow, Tuflex, PVC, HDPE, EPDM, LLDPE, BUTYL, PUR, asfaltový pás, P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, operné, zdi, steny, operná, zeď, stěna, vyztužené, zemní, konstrukce, teleso, gabion, kb blok, geomríže, geotextilie, E'grid, PK-Grid, PKTT