pktt - distributor pro ČR N A K U P U J T E   O N L I N E stavba-strecha.cz Klientská linka: 323 619 000   |     E-mail    |    Přidat k oblíbeným    |    Úvodní stránka
PURAFLEX
     P U R A F L E X
     kompletní produktová řada
      Nový koncept zabránění
      chemikáliím v průniku
      Testy chemické odolnosti,
      měření životnosti
      Klíčová vlastnost izolace -
      propustnost blížící se nule
      Zásadní technické výhody
      a důležité faktory
      Konformita s evropskými
      prováděcími normami EN
      Jednoduchá instalace
      obvyklými prostředky
      Přehled nejčastějších
      aplikací
      Vybrané ukázky
      referenčních staveb
      Software pro navrhování -
      užitečný pracovní nástroj
SOFTWARE PRO NAVRHOVÁNÍ - UŽITEČNÝ PRACOVNÍ NÁSTROJ

Puraflex Permeation Modeller
 

Puraflex Permeation Modeller je vysoce užitečný softwarový nástroj, který umožňuje projekčním či konzultačním kancelářím efektivně a přesně navrhnout nejvhodnější skladbu konstrukce tak, aby vyhověla přísným podmínkám ochrany životního prostředí.

 

Software obsahuje data ze zkušebních zpráv o testování propustnosti více než 200 agresivních uhlovodíků a dalších toxických chemikálií.

Uživatelsky komfortní prostředí umožňuje:
 

Import hodnot koncentrace chemických látek z výsledků chemické analýzy zeminy - program rozpozná názvy chemických látek i jejich synonyma a také číslo CAS.

 

Vložit hodnoty specifických proměnných projektu - teplotu zeminy, vlhkost, rozdělovací koeficient a podobně.

 

Export zjištěných výsledků propustnosti do excelové tabulky tak, aby mohly být následně importovány přímo do programů analyzujících modely hodnocení rizik, např. CLEA. Výsledky lze také zkopírovat přímo z obrazovky a vložit v této formě do připravované zprávy.

Puraflex geomembrane
>> Stáhněte si <<
   Stručný průvodce programem PPM
Vlhkost a propustnost monolitických geomembrán
 

Vlhkost zeminy má významný vliv na rychlost propustnosti HDPE i dalších monolitických geomembrán. Čím je vlhkost vyšší, tím více uhlovodíků se z ní uvolňuje a vytváří vyšší, tzv. účinnou koncentraci uhlovodíků na povrchu geomembrány. Nárůst rychlosti propustnosti je dramatický.

 

Například, při zjištěné kontaminaci zeminy toluenem o hodnotě 100 mg/kg bude účinnek 10% vlhkosti znamenat zvýšení účinné koncentrace na povrchu geomembrány na hodnotu 100.000 mg/kg. Tento fakt má podstatný vliv na rychlost propustnosti monolitickou geomembránou.

 

Puraflex Permeation Modeller nabízí možnost pomocí koeficientů vliv vlhkosti zahrnout a dosáhnout tak maximální přesnosti návrhu.

Porovnání propustnosti různých typů geomembrán
 

Na spodním obrázku je porovnání hodnot rychlostí propustnosti v mg/m2/rok pro vybrané agresivní chemikálie (benzen, fluoren, hexan, methyl isopropyl ketyl, vinyl chlorid) a různé typy geomembrán. Měření probíhalo při teplotě 20 °C a koncentraci chemikálie v zemině 100 mg/kg. Je třeba zvlášť upozornit, že zatímco tloušťka kompozitní geomembrány PURAFLEX je 0,45 mm, tak tloušťka ostatních testovaných geomembrán byla 1,5 mm.

  Puraflex geomembrane

  Copyright © 2015
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE
Grafika a programování Licker Impressum pktt  

PURAFLEX, kompozitní geomembrána, protichemická izolace, bariéra, hydroizolační fólie, hydroizolace, ochrana, životní prostředí, znečištění, toxické látky, ropné látky, ropné produkty, PHM, pohonné hmoty, uhlovodíky, benzín, nafta, diesel, olej, topný olej, kyselina, asfalt, bitumen, chemikálie, radon, pitná voda, geomembrane, PENEFOL, Lithoplast, Fatrafol, Ekofol, Plastika, Naue, Carbofol, Juta, Junifol, Vaeplan, Sika, Sikkaton, Sikafloor, Siplast, Vedaflor, Plastiflex, Vedag, Firestone, ELBEsecur, Maxurethan, TopPur, Colormix, Techfloor, Mirelon, Ultra Tech, XR-5, DuPont, GSE, Gundle, Solmax, Nilex, Enviroflex, Isoflex, Enviro Liner, Hazgard, Layfield, Coletanche, Carpi, MacLine, Atarfil, Agru, Aquamaster, Sotrafa PK-LIner, Nicotarp, Nicoflex, Ten Cate Nicolon, Tefond, RKW Wepelen, SaltGuard Ultra, Visqueen, Terrafix, Huifeng, Huikwang, PolyFlex, Deep Root, Schwartz Kristoffel, Attane, Dow, Tuflex, PVC, HDPE, EPDM, LLDPE, BUTYL, PUR, asfaltový pás, P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, operné, zdi, steny, operná, zeď, stěna, vyztužené, zemní, konstrukce, teleso, gabion, kb blok, geomríže, geotextilie, E'grid, PK-Grid, PKTT