pktt - distributor pro ČR N A K U P U J T E   O N L I N E stavba-strecha.cz Klientská linka: 323 619 000   |     E-mail    |    Přidat k oblíbeným    |    Úvodní stránka
PURAFLEX
     P U R A F L E X
     kompletní produktová řada
      Nový koncept zabránění
      chemikáliím v průniku
      Testy chemické odolnosti,
      měření životnosti
      Klíčová vlastnost izolace -
      propustnost blížící se nule
      Zásadní technické výhody
      a důležité faktory
      Konformita s evropskými
      prováděcími normami EN
      Jednoduchá instalace
      obvyklými prostředky
      Přehled nejčastějších
      aplikací
      Vybrané ukázky
      referenčních staveb
      Software pro navrhování -
      užitečný pracovní nástroj
ZÁSADNÍ TECHNICKÉ VÝHODY A DŮLEŽITÉ FAKTORY


PURAFLEX je extrudovaná kompozitní geomembrána vyrobená dle nejnovějších vědeckých poznatků o chování materiálů a využití progresivních technologií jejich zpracování. To jí dává zcela zásadní komparativní výhody proti dalším produktům v dané oblasti.

Přednosti nového konceptu geomembrány
 

testovaná výjimečná chemická odolnost vůči toxickým plynům, průmyslovým chemikáliím a uhlovodíkům

 

dlouhodobá trvanlivost

 

výborné mechanické vlastnosti včetně pevnosti v tahu, odolnosti proti natržení i odolnosti proti proražení

 

odolnost svarů proti odtržení

 

flexibilita kvůli přizpůsobení se nerovnostem terénu

 

určitá elasticita pro absorbování případných deformací podloží

 

dostatečná UV stabilita před zakrytím následnými konstrukčními vrstvami

 

dobrá viditelnost při případných exkavačních pracích díky jasné žluté barvě

Komparativní výhody
 

široká oblast použití v projektech ochrany životního prostředí a dalších geoinženýrských stavbách

 

nezávislé zkoušky podle evropských norem EN, britských BS či amerických ASTM

 

projektantům jsou k dispozici komplexní technická data a výsledky zkoušek chemické odolnosti i propustnosti vůči širokému spektru chemikálií

 

rychlé a bezpečné spojování jednotlivých pásů geomembrány pomocí konvenčního tepelného svařování

 

vysoká pevnost provedených svarů a z ní vyplývající integrita provedeného díla


Puraflex geomembrane

Puraflex geomembrane

>> Stáhněte si <<Chemická odolnost dle typu materiálu
  Copyright © 2015
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE
Grafika a programování Licker Impressum pktt  

PURAFLEX, kompozitní geomembrána, protichemická izolace, bariéra, hydroizolační fólie, hydroizolace, ochrana, životní prostředí, znečištění, toxické látky, ropné látky, ropné produkty, PHM, pohonné hmoty, uhlovodíky, benzín, nafta, diesel, olej, topný olej, kyselina, asfalt, bitumen, chemikálie, radon, pitná voda, geomembrane, PENEFOL, Lithoplast, Fatrafol, Ekofol, Plastika, Naue, Carbofol, Juta, Junifol, Vaeplan, Sika, Sikkaton, Sikafloor, Siplast, Vedaflor, Plastiflex, Vedag, Firestone, ELBEsecur, Maxurethan, TopPur, Colormix, Techfloor, Mirelon, Ultra Tech, XR-5, DuPont, GSE, Gundle, Solmax, Nilex, Enviroflex, Isoflex, Enviro Liner, Hazgard, Layfield, Coletanche, Carpi, MacLine, Atarfil, Agru, Aquamaster, Sotrafa PK-LIner, Nicotarp, Nicoflex, Ten Cate Nicolon, Tefond, RKW Wepelen, SaltGuard Ultra, Visqueen, Terrafix, Huifeng, Huikwang, PolyFlex, Deep Root, Schwartz Kristoffel, Attane, Dow, Tuflex, PVC, HDPE, EPDM, LLDPE, BUTYL, PUR, asfaltový pás, P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, operné, zdi, steny, operná, zeď, stěna, vyztužené, zemní, konstrukce, teleso, gabion, kb blok, geomríže, geotextilie, E'grid, PK-Grid, PKTT