pktt - distributor pro ČR N A K U P U J T E   O N L I N E stavba-strecha.cz Klientská linka: 323 619 000   |     E-mail    |    Přidat k oblíbeným    |    Úvodní stránka
PURAFLEX
     P U R A F L E X
     kompletní produktová řada
      Nový koncept zabránění
      chemikáliím v průniku
      Testy chemické odolnosti,
      měření životnosti
      Klíčová vlastnost izolace -
      propustnost blížící se nule
      Zásadní technické výhody
      a důležité faktory
      Konformita s evropskými
      prováděcími normami EN
      Jednoduchá instalace
      obvyklými prostředky
      Přehled nejčastějších
      aplikací
      Vybrané ukázky
      referenčních staveb
      Software pro navrhování -
      užitečný pracovní nástroj
NOVÝ KONCEPT ZABRÁNĚNÍ CHEMIKÁLIÍM V PRŮNIKU

Dosavadní stav před vývojem geomembrány PURAFLEX
 

Na molekulární úrovni platí, že čím více kontaminované látky ulpívá na použité izolaci, tím větší je rychlost jejího prostupu izolací a také rychlejší degradace izolace. Dosud vykazovaly relativně nejlepší výsledky a proto se nejčastěji používaly jako izolace proti průniku uhlovodíků membrány vyrobené z HDPE (high-density polyethylene). Protože však HDPE je sám o sobě uhlovodíkem se stejnou polaritou jakou má látka, kterou by měl izolovat, průnik uhlovodíků membránami z HDPE je relativně snadný a ochrana životního prostředí tak velice omezená.

Rozdílná polarita - klíčový faktor
 

Pokročilý molekulární výzkum a myšlenka vzájemně se odpuzujících látek s rozdílnou polaritou stály za úplně novým přístupem při vývoji geomembrány PURAFLEX. Kompozitní konstrukce geomembrány s řadou vrstev polymerů o kladné či záporné polaritě má převratný vliv na hodnoty propustnosti geomembrány. Ty se dramaticky snížily (oproti hodnotám dosud používaných izolací dokonce řádově) a limitně se blíží nule. PURAFLEX dokáže v naprosté většině případů zajistit skutečnou ochranu proti průsakům toxických látek do okolního prostředí.

Dlouholeté zkušenosti a výrobní technologie
 

Je zřejmé, že od původní myšlenky k výrobku s certifikovanými vlastnostmi, prokazatelnou účinností a nezbytnou chemickou odolností je dlouhá cesta. Společnost ITP jako dlouholetý výrobce materiálů odolných chemickým a biologickým bojovým látkám, používaných např. při výrobě speciálních oděvů pro armádní účely, zhodnotila při vývoji a výrobě geomembrány PURAFLEX jak své zkušenosti, tak i nejmodernější výrobní a testovací kapacity, to vše samozřejmě v systému sledování a zajišťování jakosti ISO 9001. Důležitou podmínku minimalizace případných rizik v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami splňuje PURAFLEX bezezbytku.


Puraflex geomembrane

>> Stáhněte si <<Porovnání propustnosti mezi HDPE a PURAFLEX
  Copyright © 2015
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE
Grafika a programování Licker Impressum pktt  

PURAFLEX, kompozitní geomembrána, protichemická izolace, bariéra, hydroizolační fólie, hydroizolace, ochrana, životní prostředí, znečištění, toxické látky, ropné látky, ropné produkty, PHM, pohonné hmoty, uhlovodíky, benzín, nafta, diesel, olej, topný olej, kyselina, asfalt, bitumen, chemikálie, radon, pitná voda, geomembrane, PENEFOL, Lithoplast, Fatrafol, Ekofol, Plastika, Naue, Carbofol, Juta, Junifol, Vaeplan, Sika, Sikkaton, Sikafloor, Siplast, Vedaflor, Plastiflex, Vedag, Firestone, ELBEsecur, Maxurethan, TopPur, Colormix, Techfloor, Mirelon, Ultra Tech, XR-5, DuPont, GSE, Gundle, Solmax, Nilex, Enviroflex, Isoflex, Enviro Liner, Hazgard, Layfield, Coletanche, Carpi, MacLine, Atarfil, Agru, Aquamaster, Sotrafa PK-LIner, Nicotarp, Nicoflex, Ten Cate Nicolon, Tefond, RKW Wepelen, SaltGuard Ultra, Visqueen, Terrafix, Huifeng, Huikwang, PolyFlex, Deep Root, Schwartz Kristoffel, Attane, Dow, Tuflex, PVC, HDPE, EPDM, LLDPE, BUTYL, PUR, asfaltový pás, P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, operné, zdi, steny, operná, zeď, stěna, vyztužené, zemní, konstrukce, teleso, gabion, kb blok, geomríže, geotextilie, E'grid, PK-Grid, PKTT